Επιμέλεια ολοκληρωμένων έργων μυθοπλασίας

Δημιουργική ανάγνωση και επιμέλεια έργων της λογοτεχνίας. Οι συναντήσεις αποσκοπούν σε κριτική ανάλυση και επιμέλεια δομής. Περιέχουν συμβουλές σε τεχνικές αφήγησης, αναθεώρησης και ενίσχυσης σε ολοκληρωμένα έργα στα πεδία του μυθιστορήματος, του διηγήματος και της ποίησης. Αποτελούν μια κρίσιμης σημασίας προσέγγιση με στόχο τη μεγιστοποίηση της αναγνωστικής έντασης και τον συναρπαστικό χαρακτήρα των κειμένων, τον τελικό έλεγχο πριν από το επιδιωκόμενο «τυπωθήτω» του βιβλίου.

Η σύνολη επεξεργασία πραγματοποιείται μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας.

Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο ηλ. ταχυδρομείο info@vassilisrouvalis. gr