Horizons Multiples | Πολλαπλοί Ορίζοντες

[GR]
Η πολυτελής έκδοση εικαστικών έργων και ποίησης «Πολλαπλοί Ορίζοντες» κυκλοφορεί στα ελληνικά και στα γαλλικά από τον καλλιτεχνικό φορέα Artesio των Βρυξελλών. Η καλλιτέχνις Mireille Lienard εμπνεύστηκε από πρωτότυπη ποίηση και μικροδιηγήματα δύο συγγραφέων, του Julien Schricke και του Βασίλη Ρούβαλη. Κοινό πεδίο αναφοράς και δημιουργίας αποτέλεσε η ασφυκτική περίοδος της πανδημίας που έπληξε τον κόσμο την τελευταία τριετία. 
 
Τα κείμενα γράφτηκαν κατά το δεύτερο τετράμηνο της περιορισμένης κυκλοφορίας στον δημόσιο χώρο, και αναπόφευκτα της κοινωνικής ζωής, όπως επίσης της καταιγιστικής διεθνούς ειδησεογραφίας γύρω από τη μετάδοση και τις συνέπειες του κορονοϊού για την πραγματικότητα των ανθρώπων. Η αίσθηση ασφυξίας ωστόσο δεν περιόρισε την πνευματική και καλλιτεχνική δραστηριότητα. Οι τρεις δημιουργοί συνεργάστηκαν μέσω Διαδικτύου ανταλλάσσοντας εικόνες και λέξεις, συζητώντας για τη δυνατότητα μιας κοινής καλλιτεχνικής κατάθεσης. Το έργο ολοκληρώθηκε (ζωγραφικά έργα, ποιήματα, διηγήματα) ύστερα από έναν χρόνο. 
 
Η εμπειρία αυτής της «τριεθνούς» σύμπραξης (Ελλάδα, Γαλλία, Βέλγιο) πήρε σάρκα και οστά χάρη στις μεταφραστικές «γεφυρώσεις» της Ελβετίδας Marlois Frei όσο και της ένθερμης υποστήριξης από τον συλλέκτη έργων τέχνης, Philippe Marchal, και διευθύνοντα σύμβουλο του Artesio (δραστηριοποιούμενο σε εκθέσεις και άλλες καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες, βλ.: https://www.artesio.art/). 
 
Η έκδοση πραγματοποιήθηκε μόλις τώρα, με πρώτη παρουσίαση στο νησί της Τήνου (25 Ιουλίου 2023). Περιλαμβάνει 16 πρωτότυπα σχέδια της Mireille Lienard, τα οποία εμπνεύστηκε από ισάριθμα κείμενα των δύο συγγραφέων. Από κοινού περιέχονται σε χάρτινη θήκη. Τα αντίτυπα είναι αριθμημένα (1 – 16) και φέρουν αναλόγως τα σχέδια στην προμετωπίδα. Στην εκτός εμπορίου και συλλεκτική έκδοση, περιλαμβάνονται δύο επιπλέον πρωτότυπα έργα της καλλιτέχνιδας.
 
Τιμή: 275 € 
 
 
[FR]
L’édition de luxe d’œuvres visuelles et poétiques “Multiple Horizons” est publiée en grec et en français par l’organisation artistique Artesio de Bruxelles. L’artiste Mireille Lienard s’est inspirée de la poésie originale et des nouvelles de deux auteurs, Julien Schricke et Vassilis Rouvalis. Un terrain commun de référence et de création a été la période suffocante de la pandémie qui a frappé le monde ces trois dernières années.
 
Les textes ont été écrits pendant le deuxième trimestre de la diffusion limitée dans l’espace public, et forcément de la vie sociale, ainsi que l’actualité internationale houleuse entourant la transmission et les conséquences du virus corona pour la réalité des gens. Le sentiment d’étouffement, cependant, ne limite pas l’activité intellectuelle et artistique. Les trois créateurs ont collaboré sur Internet en échangeant des images et des mots, discutant de la possibilité d’un dépôt artistique commun. Le projet a été achevé (peintures, poèmes, nouvelles) après un an.
 
L’expérience de ce partenariat « trinational » (Grèce, France, Belgique) s’est concrétisée grâce aux « passerelles » de traduction du Suisse Marlois Frei ainsi qu’au fervent soutien du collectionneur d’art Philippe Marchal et directeur général d’Artesio (actif dans les expositions et autres initiatives artistiques, voir : https://www.artesio.art/).
 
La publication vient d’avoir lieu, avec une première présentation sur l’île de Tinos (25 juillet 2023). Il comprend 16 dessins originaux de Mireille Lienard, inspirés d’un nombre égal de textes des deux auteurs. Ensemble, ils sont contenus dans un étui en papier. Les exemplaires sont numérotés (1 – 16) et portent les dessins du frontispice en conséquence. Dans l’édition hors commerce et collector, deux œuvres originales supplémentaires de l’artiste sont incluses.

Prix: 275 €