Αρχείο για την πανεπιστημιακή βιβλιοθήκη

Συνάρτηση με τη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης (Ρέθυμνο)

Δωρεά της συλλογής βιβλίων και του προσωπικού αρχείου στη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κρήτης.
Αποδεκτή, σύμφωνα με απόφαση και βεβαίωση αποδοχής της πανεπιστημιακής συγκλήτου (1/12/2015).